ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

21 Οκτ
financial-statement
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2017
Category: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Καταχωρήθηκε την 03/09/2018
21 Οκτ
financial-statement
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2016
Category: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Καταχωρήθηκε την 10/07/2017
21 Οκτ
financial-statement
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015
Category: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Καταχωρήθηκε την 15/05/2016
21 Οκτ
financial-statement
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
Category: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Καταχωρήθηκε την 02/06/2015
21 Οκτ
financial-statement
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
Category: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Καταχωρήθηκε την 02/06/2014