Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνική Υποστήριξη

  • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
  • Εκπεστέες δαπάνες.
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με την ισχύουσα  φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
  • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
  • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
  • Εξωδικαστικός συμβιβασμός & ρύθμιση οφειλών.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.